En dan? Wat komt er allemaal bij een scheiding kijken?

Het zijn niet alleen praktische zaken die geregeld moeten worden zoals bijvoorbeeld het verdelen van de bezittingen en wie er in het huis blijft wonen. Maar ook vragen als ‘hoe gaat de zorg voor de kinderen verdeeld worden’ en ‘wie gaat dat betalen’ moeten beantwoord worden. En dan moeten de afspraken ook nog eens op een correcte en duidelijke wijze op papier komen te staan. Bij een scheiding krijg je dus te maken met juridische, financiële en fiscale zaken. Verder moet je ook rekening houden met de emoties die een rol spelen. Niet alleen bij jezelf maar ook bij de ander.

Jullie regisseur bij een scheiding

Als je uit elkaar gaat is er dus heel wat te regelen en dit moet goed, zorgvuldig en op een respectvolle wijze gebeuren. Bovendien moet er rekening worden gehouden met de juridische en fiscale spelregels. Als jullie mediator begeleid ik jullie bij iedere stap die gezet wordt in het scheidingsproces. Dit doe ik op een neutrale en onafhankelijke wijze zonder daarbij de emoties uit het oog te verliezen. Alle afspraken die jullie samen maken leg ik vast in het convenant en het ouderschapsplan (indien van toepassing). Tenslotte verzorg ik als jullie regisseur de gerechtelijke procedure van A tot Z.

 

Gratis intake gesprek

Hebben jullie interesse in een gratis en vrijblijvend adviesgesprek? Neem dan contact met me op voor het inplannen van een afspraak. Daarna kunnen jullie beslissen of jullie mij als mediator van jullie scheidingsproces willen inschakelen.

Verdeling van het vermogen

Jullie hebben samen bezit opgebouwd dat verdeeld moet worden én dit kan lastig zijn. Daarom gaan we samen op zoek naar een eerlijke en passende verdeling. Een verdeling die anders is dan 50-50 kan, maar dan moeten de consequenties hiervan wel duidelijk zijn.

 

De woning

Blijft een van jullie er wonen of kiezen jullie voor verkoop? Is er sprake van een overwaarde of een restschuld?
De financiële en fiscale gevolgen van jullie mogelijkheden licht ik tijdens de gesprekken toe. De door jullie gemaakte keuzes en afspraken worden daarna vastgelegd.

 

Afwikkeling huwelijkse voorwaarden (indien van toepassing)

Zijn jullie getrouwd op basis van huwelijkse voorwaarden of is er sprake van een geregistreerd partnerschap met partnerschapsvoorwaarden? Dan worden de in het verleden bij de notaris gemaakte afspraken ‘afgewikkeld’ in het convenant.

 

Verdeling van pensioenrechten

Ook het door jullie opgebouwde pensioen moet verdeeld worden. Volgens de wet heeft ieder recht op de helft van het door de ander tijdens het huwelijk opgebouwde pensioen. Uitzonderingen hierop, zoals bijvoorbeeld afzien van pensioen, zijn mogelijk.

Alimentatie

De gemaakte afspraken over de hoogte en de duur van de alimentatie worden ook vastgelegd in het convenant.

Het door jullie ondertekende convenant wordt samen met het verzoekschrift en het eventuele ouderschapsplan naar de rechtbank gestuurd. De rechter neemt deze afspraken over en zal ze vervolgens officieel bekrachtigen.

Samenwonend?

Ben je samenwonend en ga je uit elkaar? Ook dan is het verstandig om gemaakte afspraken in een convenant vast te leggen. Hierdoor voorkom je onduidelijkheid over de toebedeling van gezamenlijke bezittingen. Bovendien is een convenant regelmatig noodzakelijk voor de notaris, de bank of de verhuurder als een van jullie beiden in de gezamenlijke woning blijft wonen.

Ieder kind is anders

Houdt bij het vertellen over de scheiding rekening met de leeftijd en het niveau van het kind. En bovendien heeft ieder kind een eigen karakter en verwerkt het bericht op zijn eigen wijze. Denk niet te snel dat hij/zij nog te jong is en er toch niets van begrijpt. Het kan ook zijn dat hij/zij via klasgenootjes al iets over ‘scheiden’ heeft gehoord. Wees daarom eerlijk en geef aan wat er gaat gebeuren.

Het is voor de kinderen belangrijk dat ook zij hun gevoelens van verdriet en onzekerheid kunnen uiten. Luister naar hun vragen en beantwoord deze zo eerlijk mogelijk en laat vooral volwassen details buiten beschouwing.

 

Wanneer?

Wacht niet te lang met vertellen dat jullie gaan scheiden, maar doe dit pas als jullie besluit definitief is. Zodra de kinderen het weten ontstaat er voor hun ook duidelijkheid en weten zij waar zij aan toe zijn.

 

Hoe?

 • Vertel het de kinderen altijd samen, jullie zijn en blijven immers samen hun ouders.
 • Zijn er meerdere kinderen, vertel het dan aan alle kinderen tegelijkertijd zodat zij samen het bericht krijgen en elkaar tot steun kunnen zijn.
 • Kies hiervoor een rustig moment uit en vertel het niet voor het slapen gaan.
 • Bespreek vooraf wie wat gaat zeggen en vertel het bericht over de scheiding kort en bondig.
 • Houdt er rekening mee dat de kinderen hun emoties tonen en direct concrete vragen stellen over hoe het nu verder gaat.
 • Vertel het ook aan de leerkracht op school en eventueel de kinderopvang.

Wat?

 • We gaan uit elkaar en blijven niet meer samen in één huis wonen.
 • Wij houden niet meer van elkaar, maar blijven wel altijd van jullie houden én voor jullie zorgen.
 • Het is niet jullie schuld dat wij elkaar niet meer lief vinden en niet meer van elkaar houden.
 • Het besluit is definitief en de kinderen kunnen hier niets aan veranderen.
 • Vertel dat jullie allebei de kinderen willen blijven zien en geef hun het gevoel dat zij niet hoeven te kiezen tussen jullie.
 • Heeft de ander nog geen eigen woonruimte en blijven jullie hierdoor nog steeds in één huis wonen? Geef dan duidelijk aan dat jullie in de toekomst wel in twee aparte huizen gaan wonen en de kinderen misschien ook gaan verhuizen.

 

En daarna?

Zorg ervoor dat de scheiding en de gevolgen ervan voor de kinderen bespreekbaar zijn en blijven. Geef daarom altijd antwoord op de vragen van de kinderen en troost hun als het nodig is. Ook zij hebben verdriet. Laat je nooit negatief uit over de andere ouder. Hoe moeilijk dat misschien ook is. Ieder kind verwerkt het bericht op een andere wijze, met eventuele (lichamelijke) klachten tot gevolg. Het kan zelfs zo zijn dat ze het gedrag van de verzorgende ouder kopiëren.

 

Praten met iemand anders?

Ook dat is een goed idee, vooral als kinderen het moeilijk vinden om hun emoties te delen met pappa en mamma. Praten met een andere volwassene, zoals een familielid of iemand op school, is dan een goede mogelijkheid om de emoties te delen en vragen te stellen. Vindt je het lastig om dit aan iemand te vragen en wil je dat ik dit doe? Aarzel dan niet om contact met mij op te nemen, ook als je andere vragen hebt.

Wat staat er in het plan?

In het ouderschapsplan staat het belang van het kind voorop. Wat er precies in komt te staan en hoe uitgebreid, bepalen jullie zelf. Het is immers een persoonlijk plan dat moet passen bij jullie kinderen en bij jullie zelf. Door de afspraken nauwkeurig vast te leggen, ontstaat er duidelijkheid en weet iedereen waar hij/zij aan toe is. Hierdoor ontstaat er rust, nu en in de toekomst.

Zijn er kinderen jonger dan 18 jaar, dan zijn de volgende onderwerpen verplicht:

Zorg en opvoeding

De afspraken die jullie maken over de zorg en de opvoeding. Denk hierbij aan wie de kleding en de schoolspullen koopt, wie naar de kapper gaat en wie er mee gaat naar de sportclub.

Kosten van zorg en opvoeding

Het bedrag aan kinderalimentatie dat betaalt wordt én aan wie. Is er sprake van een kinderrekening? Welke bedragen worden hierop gestort en wie is verantwoordelijk voor de uitgaven van deze rekening. Hoe wordt omgegaan met bijzondere kosten?

Omgangsregeling

Waar gaan de kinderen wonen? Bij een van jullie beiden en zo ja, hoe vaak en wanneer ziet de andere ouder dan de kinderen. Of gaan jullie voor co-ouderschap? Welke afspraken maken jullie over feestdagen en vakanties.

Informatie-uitwisseling

Op welke wijze informeren jullie elkaar over bepaalde zaken en zijn er onderwerpen waarover jullie samen willen beslissen, zoals bijvoorbeeld de schoolkeuze en medische behandelingen?

Kinderen betrekken bij het ouderschapsplan

Als de kinderen oud genoegd zijn dan dienen zij, op een wijze die passend is bij hun leeftijd, betrokken te worden bij het ouderschapsplan. De wensen die jullie en zijzelf hebben, ten aanzien van bijvoorbeeld de omgangsregeling, kun je dan met elkaar bespreken. En vervolgens worden de afspraken vastgelegd in het ouderschapsplan.

Aanpassen ouderschapsplan

Bij het opstellen van het ouderschapsplan wordt zo goed als mogelijk is rekening gehouden met toekomstige ontwikkelingen. Maar de kinderen worden ouder en ontwikkelen zich, daarnaast kan ook je eigen persoonlijke situatie of die van je ex-partner wijzigen. Daarom is het verstandig om de in het ouderschapsplan gemaakte afspraken regelmatig te evalueren en te kijken of het nog steeds voldoet aan jullie wensen en passend is voor iedereen. Is een evaluatiegesprek en het aanpassen van het ouderschapsplan wenselijk, neem dan vrijblijvend contact met me op. Ik help jullie hier graag bij. Ook als de scheiding niet door mij is begeleidt.

Partneralimentatie

Volgens de wet zijn echtgenoten en geregistreerd partners verplicht om elkaar te onderhouden. Het klinkt misschien vreemd, maar bij een scheiding blijft deze plicht bestaan. De bijdrage die de ex-partner nodig heeft om van te leven noemen we alimentatie. Is het inkomen van beide partners ongeveer even hoog, dan kan het zijn dat betalen van partneralimentatie niet nodig is. Bij een groot verschil, kan degene met het laagste of geen inkomen, partneralimentatie aanvragen. De ander moet dan wel voldoende draagkracht hebben om deze alimentatie te betalen.

Het is belangrijk om samen goede afspraken te maken over het betalen van alimentatie, de hoogte en de duur van de betaling. Omdat het lastig is om in de toekomst de gemaakte afspraken eenzijdig te wijzigen, dient de alimentatieberekening zorgvuldig te gebeuren. Spreek je zelf een alimentatiebedrag af, dan zal de rechter toetsen of dit redelijk is. Verder is het ook belangrijk om nu al stil te staan bij toekomstige wijzigingen in het privéleven van de ander, denk bijvoorbeeld aan samenwonen met een nieuwe partner. Als mediator help ik jullie hier graag bij en geef ik jullie inzicht in de financiële en fiscale gevolgen. Ondanks dat er bij alimentatie wettelijke regels gelden mag je hier, als je het er samen over eens bent, van afwijken. Alimentatie is tenslotte maatwerk.

Kinderalimentatie

Als ouder ben je verplicht om bij te dragen in de kosten van de verzorging en opvoeding van je kinderen. Tot de leeftijd van 21 jaar is er zelfs sprake van een onderhoudsplicht. Hierbij is er geen verschil tussen gehuwde, geregistreerde partners of samenwonende ouders. Gaan de ouders uit elkaar, dan moeten zij voor het onderhoud van het kind ook financiële afspraken maken. Deze worden vastgelegd in het ouderschapsplan.

Het belang van de kinderen staat voorop bij het berekenen van de kinderalimentatie. Het streven is dat zij, financieel gezien, zo weinig mogelijk merken van de scheiding. De kinderen kiezen immers niet voor een scheiding, dat doen hun ouders. Aan de hand van de wettelijke Tremanormen wordt de hoogte van de kinderalimentatie berekend. Bij deze berekening wordt niet alleen gekeken naar de behoefte van het kind. Er wordt ook rekening gehouden met de hoogte van je inkomen en je draagkracht in de kosten van de kinderen. Verder wordt er ook gekeken naar de verdeling van de zorg van de kinderen. Zodra de berekening is gemaakt weet je pas hoeveel alimentatie je moet betalen of ontvangt.

Afkopen partneralimentatieAfkopen parneralimentatie

Door partneralimentatie blijf je als ex-partners nog jarenlang aan elkaar verbonden. Is dit niet wenselijk en wil je definitief afscheid nemen van elkaar, dan is het afkopen van partneralimentatie mogelijk. Afkopen van alimentatie kan door een bedrag ineens uit te betalen of door overbedeling. Wil je weten of het afkopen van alimentatie in jullie situatie mogelijk en passend is, neem dan contact met me op.

Co-ouderschap

Co-ouderschap

Kiezen jullie voor
co-ouderschap en wonen de kinderen afwisselend bij een van jullie? Ook dan maak je afspraken over kinderalimentatie.
Co-ouderschap betekent namelijk niet dat de kosten van de kinderen automatisch 50-50 verdeeld worden. Jullie kunnen er ook voor kiezen om voor bepaalde uitgaven, zoals de kosten voor kleding en school, een bedrag op een aparte kinderrekening te storten.