Partneralimentatie

Volgens de wet zijn echtgenoten en geregistreerd partners verplicht om elkaar te onderhouden. Het klinkt misschien vreemd, maar bij een scheiding blijft deze plicht bestaan. De bijdrage die de ex-partner nodig heeft om van te leven noemen we alimentatie. Is het inkomen van beide partners ongeveer even hoog, dan kan het zijn dat betalen van partneralimentatie niet nodig is. Bij een groot verschil, kan degene met het laagste of geen inkomen, partneralimentatie aanvragen. De ander moet dan wel voldoende draagkracht hebben om deze alimentatie te betalen.

Het is belangrijk om samen goede afspraken te maken over het betalen van alimentatie, de hoogte en de duur van de betaling. Omdat het lastig is om in de toekomst de gemaakte afspraken eenzijdig te wijzigen, dient de alimentatieberekening zorgvuldig te gebeuren. Spreek je zelf een alimentatiebedrag af, dan zal de rechter toetsen of dit redelijk is. Verder is het ook belangrijk om nu al stil te staan bij toekomstige wijzigingen in het privéleven van de ander, denk bijvoorbeeld aan samenwonen met een nieuwe partner. Als mediator help ik jullie hier graag bij en geef ik jullie inzicht in de financiële en fiscale gevolgen. Ondanks dat er bij alimentatie wettelijke regels gelden mag je hier, als je het er samen over eens bent, van afwijken. Alimentatie is tenslotte maatwerk.

Afkopen partneralimentatie

Door partneralimentatie blijf je als ex-partners nog jarenlang aan elkaar verbonden. Is dit niet wenselijk en wil je definitief afscheid nemen van elkaar, dan is het afkopen van partneralimentatie mogelijk. Afkopen van alimentatie kan door een bedrag ineens uit te betalen of door overbedeling. Wil je weten of het afkopen van alimentatie in jullie situatie mogelijk en passend is, neem dan contact met me op.

Veelgestelde vragen

Moet ik altijd partneralimentatie betalen?

Je bent in principe verplicht om partneralimentatie te betalen als jouw ex-partner na de echtscheiding onvoldoende inkomsten heeft om in haar of zijn levensonderhoud te voorzien. Daarbij wordt rekening gehouden met je levensstandaard ten tijde van het huwelijk. Alimentatie voor kinderen gaat altijd voor. Er moet wel draagkracht zijn voor het betalen van alimentatie.

Hoe lang partneralimentatie betalen?

De periode dat er partneralimentatie moet worden betaald is afhankelijk van de tijd dat je met elkaar gehuwd of geregistreerd partner van elkaar bent.

 • Korter dan vijf jaar?
  De alimentatieduur is dan gelijk aan het aantal jaren dat het huwelijk/geregistreerd partnerschap heeft geduurd. Bijvoorbeeld: bij een huwelijk van twee jaar bedraagt de partneralimentatietermijn ook twee jaar.
 • Korter dan vijf jaar én er zijn minderjarige kinderen?
  De alimentatieduur bedraagt dan maximaal 12 jaar.
 • Heeft het huwelijk/geregistreerd partnerschap vijf jaar of langer geduurd?
  De alimentatieduur bedraagt dan maximaal 12 jaar.

LET OP
Vanaf 1 januari 2020 wordt de periode dat er partneralimentatie betaald moet worden ingekort tot vijf jaar. Deze aanpassing in de wet geldt alleen voor nieuwe gevallen vanaf 1 januari 2020.

Wat zijn de uitzonderingen op deze nieuwe 5-jaars termijn?

 • Als je jonge kinderen hebt, kan de partneralimentatie gelden tot het jongste kind twaalf is geworden.
 • Als je langer dan vijftien jaar getrouwd bent en binnen tien jaar de AOW-gerechtigde leeftijd hebt bereikt, kan je tot de AOW-gerechtigde leeftijd aanspraak maken op partneralimentatie.
 • Een korter huwelijk dan tien jaar kan zorgen voor een kortere duur dan vijf jaar. De duur van de partneralimentatie-termijn is gelijk aan de helft van het aantal huwelijksjaren met een maximum van vijf jaar. Bijvoorbeeld: Bij een huwelijksduur van acht jaar geldt een partneralimentatie-termijn van vier jaar.

Hoeveel partneralimentatie betalen?

Als je getrouwd  bent of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan, kan één van de partners in aanmerking komen voor partneralimentatie. Of dit zo is en op hoeveel alimentatie die partner recht heeft, hangt onder andere af van ieders inkomen, vermogen en de financiële lasten, zoals de woonlasten. Deze gegevens moeten daarom door beide partijen aangeleverd worden tijdens het mediationtraject.

Door middel van een alimentatieberekening wordt de draagkracht voor partneralimentatie en eventueel kinderalimentatie vastgesteld. Deze draagkracht is bij iedereen anders en daarom is het niet mogelijk om zomaar een bedrag te noemen. Als er ook kinderalimentatie verschuldigd is, dan gaat deze voor op de partneralimentatie.

Woont je ongehuwd samen – al dan niet met een samenlevingscontract – dan heeft geen van de
(ex-) partners wettelijk recht op partneralimentatie.

Nieuwe regels partneralimentatie vanaf 2020

Vanaf 1 januari 2020 wordt de periode dat er partneralimentatie betaald moet worden ingekort tot vijf jaar. Deze aanpassing in de wet geldt alleen voor nieuwe gevallen vanaf 1 januari 2020.

Wat zijn de uitzonderingen op deze nieuwe 5-jaars termijn?

 • Als je jonge kinderen hebt, kan de partneralimentatie gelden tot het jongste kind twaalf is geworden.
 • Als je langer dan vijftien jaar getrouwd bent en binnen tien jaar de AOW-gerechtigde leeftijd hebt bereikt, kan je tot de AOW-gerechtigde leeftijd aanspraak maken op partneralimentatie.
 • Een korter huwelijk dan tien jaar kan zorgen voor een kortere duur dan vijf jaar. De duur van de partneralimentatie-termijn is gelijk aan de helft van het aantal huwelijksjaren met een maximum van vijf jaar. Bijvoorbeeld: Bij een huwelijksduur van acht jaar geldt een partneralimentatie-termijn van vier jaar.