Kinderalimentatie

Als ouder ben je verplicht om bij te dragen in de kosten van de verzorging en opvoeding van je kinderen. Tot de leeftijd van 21 jaar is er zelfs sprake van een onderhoudsplicht. Hierbij is er geen verschil tussen gehuwde, geregistreerde partners of samenwonende ouders. Gaan de ouders uit elkaar, dan moeten zij voor het onderhoud van het kind ook financiële afspraken maken. Deze worden vastgelegd in het ouderschapsplan.

Het belang van de kinderen staat voorop bij het berekenen van de kinderalimentatie. Het streven is dat zij, financieel gezien, zo weinig mogelijk merken van de scheiding. De kinderen kiezen immers niet voor een scheiding, dat doen hun ouders. Aan de hand van de wettelijke Tremanormen wordt de hoogte van de kinderalimentatie berekend. Bij deze berekening wordt niet alleen gekeken naar de behoefte van het kind. Er wordt ook rekening gehouden met de hoogte van je inkomen en je draagkracht in de kosten van de kinderen. Verder wordt er ook gekeken naar de verdeling van de zorg van de kinderen. Zodra de berekening is gemaakt weet je pas hoeveel alimentatie je moet betalen of ontvangt.

Veelgestelde vragen

Hoogte kinderalimentatie

Het doel van de kinderalimentatie is, ervoor te zorgen dat er voor de kinderen zo weinig mogelijk verandert. Hun leefsituatie moet er zo min mogelijk op achteruit gaan. Bij het maken van een alimentatieberekening wordt dan ook eerst gekeken naar behoefte. Welk bedrag hebben zij maandelijks nodig om op dezelfde manier als tijdens het huwelijk/de relatie van hun ouders door te leven? De hoogte hiervan is afhankelijk van jullie gezamenlijke inkomens, de leeftijden van de kinderen en het aantal kinderen.

Als de behoefte is berekend wordt de draagkracht van jullie in kaart gebracht. Hierbij wordt o.a. rekening gehouden met jullie woonlasten en de hoogte van het kindgebonden budget.

Bij het vaststellen van het bedrag aan kinderalimentatie wordt, naast de behoefte en de draagkracht, ook rekening gehouden met de omgangsregeling/zorgverdeling.

Draagkracht kinderalimentatie

Bij de berekening van jullie draagkracht voor kinderalimentatie wordt o.a. rekening gehouden met jullie woonlasten en de hoogte van het kindgebonden budget. De uiteindelijke hoogte van de kinderalimentatie is geheel afhankelijk van de draagkracht van de betaler.

Is er geen draagkracht? Dan wordt het alimentatiebedrag waarschijnlijk vastgesteld op het minimum van € 25 per kind per maand.
Zijn er veranderingen in de draagkracht? Gaat de ex bijvoorbeeld meer verdienen of gaat hij/zij trouwen? Dan is het mogelijk de alimentatie te laten aanpassen.

Kinderalimentatie bij co-ouderschap

Ook bij co-ouderschap is er sprake van kinderalimentatie. Degene met het hoogste inkomen zal nog altijd een bijdrage moeten betalen aan degene met het laagste inkomen. Dit om de financiële situaties bij beide ouders zo min mogelijk te laten verschillen. De berekening van de kinderalimentatie op basis van de Tremanormen kan dan gevolgd worden. Willen jullie hiervan afwijken en een andere bedrag afspreken dan is dit, na onderling overleg, ook mogelijk.

Bij co-ouderschap kiest men overigens vaak voor een kinderrekening. Dit is een rekening die allebei de ouders kunnen inzien en waar zij een bedrag op storten voor zogenaamde kind specifieke kosten als kleding en de kosten van hun hobby. Hierdoor hebben beide ouders de mogelijkheid om noodzakelijke spullen voor jullie kind(eren) aan te schaffen en is het ook zichtbaar waar het geld aan wordt uit gegeven.

Kinderrekening

Dit is een rekening die allebei de ouders kunnen inzien en waar zij een bedrag op storten voor zogenaamde kind specifieke kosten als kleding en de kosten van hun hobby. Hierdoor hebben beide ouders de mogelijkheid om noodzakelijke spullen voor jullie kind(eren) aan te schaffen en is het ook zichtbaar waar het geld aan wordt uit gegeven.

De invloed van het kindgebonden budget op de kinderalimentatie

Het kindgebonden budget kan maar aan één persoon worden uitgekeerd en deze persoon ontvangt ook de kinderbijslag. De hoogte van het kindgebonden budget is o.a. afhankelijk van het inkomen. Het is dan ook het meest logisch dat degene met het laagste inkomen het kindgebonden budget toegewezen krijgt. Het kindgebonden budget wordt gezien als inkomen en daardoor verhoogd het de draagkracht voor het betalen van kinderalimentatie.