Wat staat er in het plan?

In het ouderschapsplan staat het belang van het kind voorop. Wat er precies in komt te staan en hoe uitgebreid, bepalen jullie zelf. Het is immers een persoonlijk plan dat moet passen bij jullie kinderen en bij jullie zelf. Door de afspraken nauwkeurig vast te leggen, ontstaat er duidelijkheid en weet iedereen waar hij/zij aan toe is. Hierdoor ontstaat er rust, nu en in de toekomst.

Zijn er kinderen jonger dan 18 jaar, dan zijn de volgende onderwerpen verplicht:

Zorg en opvoeding

De afspraken die jullie maken over de zorg en de opvoeding. Denk hierbij aan wie de kleding en de schoolspullen koopt, wie naar de kapper gaat en wie er mee gaat naar de sportclub.

Kosten van zorg en opvoeding

Het bedrag aan kinderalimentatie dat betaalt wordt én aan wie. Is er sprake van een kinderrekening? Welke bedragen worden hierop gestort en wie is verantwoordelijk voor de uitgaven van deze rekening. Hoe wordt omgegaan met bijzondere kosten?

Omgangsregeling

Waar gaan de kinderen wonen? Bij een van jullie beiden en zo ja, hoe vaak en wanneer ziet de andere ouder dan de kinderen. Of gaan jullie voor co-ouderschap? Welke afspraken maken jullie over feestdagen en vakanties.

Informatie-uitwisseling

Op welke wijze informeren jullie elkaar over bepaalde zaken en zijn er onderwerpen waarover jullie samen willen beslissen, zoals bijvoorbeeld de schoolkeuze en medische behandelingen?

Kinderen betrekken bij het ouderschapsplan

Als de kinderen oud genoegd zijn dan dienen zij, op een wijze die passend is bij hun leeftijd, betrokken te worden bij het ouderschapsplan. De wensen die jullie en zijzelf hebben, ten aanzien van bijvoorbeeld de omgangsregeling, kun je dan met elkaar bespreken. En vervolgens worden de afspraken vastgelegd in het ouderschapsplan.

Aanpassen ouderschapsplan

Bij het opstellen van het ouderschapsplan wordt zo goed als mogelijk is rekening gehouden met toekomstige ontwikkelingen. Maar de kinderen worden ouder en ontwikkelen zich, daarnaast kan ook je eigen persoonlijke situatie of die van je ex-partner wijzigen. Daarom is het verstandig om de in het ouderschapsplan gemaakte afspraken regelmatig te evalueren en te kijken of het nog steeds voldoet aan jullie wensen en passend is voor iedereen. Is een evaluatiegesprek en het aanpassen van het ouderschapsplan wenselijk, neem dan vrijblijvend contact met me op. Ik help jullie hier graag bij. Ook als de scheiding niet door mij is begeleidt.