Verdeling van het vermogen

Jullie hebben samen bezit opgebouwd dat verdeeld moet worden én dit kan lastig zijn. Daarom gaan we samen op zoek naar een eerlijke en passende verdeling. Een verdeling die anders is dan 50-50 kan, maar dan moeten de consequenties hiervan wel duidelijk zijn.

 

De woning

Blijft een van jullie er wonen of kiezen jullie voor verkoop? Is er sprake van een overwaarde of een restschuld?
De financiële en fiscale gevolgen van jullie mogelijkheden licht ik tijdens de gesprekken toe. De door jullie gemaakte keuzes en afspraken worden daarna vastgelegd.

 

Afwikkeling huwelijkse voorwaarden (indien van toepassing)

Zijn jullie getrouwd op basis van huwelijkse voorwaarden of is er sprake van een geregistreerd partnerschap met partnerschapsvoorwaarden? Dan worden de in het verleden bij de notaris gemaakte afspraken ‘afgewikkeld’ in het convenant.

 

Verdeling van pensioenrechten

Ook het door jullie opgebouwde pensioen moet verdeeld worden. Volgens de wet heeft ieder recht op de helft van het door de ander tijdens het huwelijk opgebouwde pensioen. Uitzonderingen hierop, zoals bijvoorbeeld afzien van pensioen, zijn mogelijk.

Alimentatie

De gemaakte afspraken over de hoogte en de duur van de alimentatie worden ook vastgelegd in het convenant.

Het door jullie ondertekende convenant wordt samen met het verzoekschrift en het eventuele ouderschapsplan naar de rechtbank gestuurd. De rechter neemt deze afspraken over en zal ze vervolgens officieel bekrachtigen.

Samenwonend?

Ben je samenwonend en ga je uit elkaar? Ook dan is het verstandig om gemaakte afspraken in een convenant vast te leggen. Hierdoor voorkom je onduidelijkheid over de toebedeling van gezamenlijke bezittingen. Bovendien is een convenant regelmatig noodzakelijk voor de notaris, de bank of de verhuurder als een van jullie beiden in de gezamenlijke woning blijft wonen.