Co-ouderschap

Kiezen jullie voor co-ouderschap en wonen de kinderen afwisselend bij een van jullie? Ook dan maak je afspraken over kinderalimentatie.

Co-ouderschap betekent namelijk niet dat de kosten van de kinderen automatisch 50-50 verdeeld worden. Jullie kunnen er ook voor kiezen om voor bepaalde uitgaven, zoals de kosten voor kleding en school, een bedrag op een aparte kinderrekening te storten.

Veelgestelde vragen

Wel of geen co-ouderschap

Bij co-ouderschap verdelen jullie de zorg om jullie kind(eren) fifty-fifty. Een co-ouderschap kun je alleen afspreken als jullie dit allebei willen en jullie ook vinden dat dit bij jullie kinderen past. Verder is het bij een co-ouderschap heel belangrijk dat jullie goed met elkaar kunnen overleggen. Heb je eenmaal een co-ouderschap, dan is het lastig hier weer vanaf te komen. Denk er dus goed over na voor je je hier op vast legt.

Kinderalimentatie bij co-ouderschap

Ook bij co-ouderschap is er sprake van kinderalimentatie. Degene met het hoogste inkomen zal nog altijd een bijdrage moeten betalen aan degene met het laagste inkomen. Dit om de financiële situaties bij beide ouders zo min mogelijk te laten verschillen. De berekening van de kinderalimentatie op basis van de Tremanormen kan dan gevolgd worden. Willen jullie hiervan afwijken en een andere bedrag afspreken dan is dit, na onderling overleg, ook mogelijk.

Bij co-ouderschap kiest men overigens vaak voor een kinderrekening. Dit is een rekening die allebei de ouders kunnen inzien en waar zij een bedrag op storten voor zogenaamde kind specifieke kosten als kleding en de kosten van hun hobby. Hierdoor hebben beide ouders de mogelijkheid om noodzakelijke spullen voor jullie kind(eren) aan te schaffen en is het ook zichtbaar waar het geld aan wordt uit gegeven.

Kinderrekening

Dit is een rekening die allebei de ouders kunnen inzien en waar zij een bedrag op storten voor zogenaamde kind specifieke kosten als kleding en de kosten van hun hobby. Hierdoor hebben beide ouders de mogelijkheid om noodzakelijke spullen voor jullie kind(eren) aan te schaffen en is het ook zichtbaar waar het geld aan wordt uit gegeven.

Co-ouderschap en de fiscale spelregels

De belastingdienst hanteert bepaalde regels om als co-ouder toch in aanmerking te komen voor de inkomensafhankelijke combinatiekorting. Verder kan de belastingdienst het kindgebonden budget maar aan één persoon betalen. Hierover moet dus een afspraak gemaakt worden. Wie het laagste inkomen heeft, krijgt meestal een hoger kindgebonden budget. Hebben jullie meer dan één kind? Dan kan het fiscaal gezien interessant zijn om de kinderen niet bij één ouder in te schrijven, maar op het adres van iedere ouder minimaal één kind in te schrijven.