Partneralimentatie

Volgens de wet zijn echtgenoten en geregistreerd partners verplicht om elkaar te onderhouden. Het klinkt misschien vreemd, maar bij een scheiding blijft deze plicht bestaan. De bijdrage die de ex-partner nodig heeft om van te leven noemen we alimentatie. Is het inkomen van beide partners ongeveer even hoog, dan kan het zijn dat betalen van partneralimentatie niet nodig is. Bij een groot verschil, kan degene met het laagste of geen inkomen, partneralimentatie aanvragen. De ander moet dan wel voldoende draagkracht hebben om deze alimentatie te betalen.

Het is belangrijk om samen goede afspraken te maken over het betalen van alimentatie, de hoogte en de duur van de betaling. Omdat het lastig is om in de toekomst de gemaakte afspraken eenzijdig te wijzigen, dient de alimentatieberekening zorgvuldig te gebeuren. Spreek je zelf een alimentatiebedrag af, dan zal de rechter toetsen of dit redelijk is. Verder is het ook belangrijk om nu al stil te staan bij toekomstige wijzigingen in het privéleven van de ander, denk bijvoorbeeld aan samenwonen met een nieuwe partner. Als mediator help ik jullie hier graag bij en geef ik jullie inzicht in de financiële en fiscale gevolgen. Ondanks dat er bij alimentatie wettelijke regels gelden mag je hier, als je het er samen over eens bent, van afwijken. Alimentatie is tenslotte maatwerk.

Kinderalimentatie

Als ouder ben je verplicht om bij te dragen in de kosten van de verzorging en opvoeding van je kinderen. Tot de leeftijd van 21 jaar is er zelfs sprake van een onderhoudsplicht. Hierbij is er geen verschil tussen gehuwde, geregistreerde partners of samenwonende ouders. Gaan de ouders uit elkaar, dan moeten zij voor het onderhoud van het kind ook financiële afspraken maken. Deze worden vastgelegd in het ouderschapsplan.

Het belang van de kinderen staat voorop bij het berekenen van de kinderalimentatie. Het streven is dat zij, financieel gezien, zo weinig mogelijk merken van de scheiding. De kinderen kiezen immers niet voor een scheiding, dat doen hun ouders. Aan de hand van de wettelijke Tremanormen wordt de hoogte van de kinderalimentatie berekend. Bij deze berekening wordt niet alleen gekeken naar de behoefte van het kind. Er wordt ook rekening gehouden met de hoogte van je inkomen en je draagkracht in de kosten van de kinderen. Verder wordt er ook gekeken naar de verdeling van de zorg van de kinderen. Zodra de berekening is gemaakt weet je pas hoeveel alimentatie je moet betalen of ontvangt.

Afkopen partneralimentatieAfkopen parneralimentatie

Door partneralimentatie blijf je als ex-partners nog jarenlang aan elkaar verbonden. Is dit niet wenselijk en wil je definitief afscheid nemen van elkaar, dan is het afkopen van partneralimentatie mogelijk. Afkopen van alimentatie kan door een bedrag ineens uit te betalen of door overbedeling. Wil je weten of het afkopen van alimentatie in jullie situatie mogelijk en passend is, neem dan contact met me op.

Co-ouderschap

Co-ouderschap

Kiezen jullie voor
co-ouderschap en wonen de kinderen afwisselend bij een van jullie? Ook dan maak je afspraken over kinderalimentatie.
Co-ouderschap betekent namelijk niet dat de kosten van de kinderen automatisch 50-50 verdeeld worden. Jullie kunnen er ook voor kiezen om voor bepaalde uitgaven, zoals de kosten voor kleding en school, een bedrag op een aparte kinderrekening te storten.